Minnesotahoito alkoholismiin 

Auttava puhelin:
  020 121 3300

Jätä viesti meille:
 Lomake

Alkoholin haitat

Alkoholin haitat eivät jää vain seuraavan päivän ikävään oloon. Alkoholismissa on kyse aivojen palkitsemisjärjestelmän pysyvästä toimintahäiriöstä, jonka johdosta alkoholisti elää jatkuvassa alakulossa ja ahdistuksessa vielä hyvin pitkään juomisen loputtua. Tämä ahdistus on dopamiinitasapainon häiriöstä johtuvaa ns. kemiallista depressiota. Sen johdosta alkoholisti ei voi milloinkaan juoda ilman erittäin hankalia seurauksia omassa ja läheistensä elämän laadussa. Alkoholismiin liittyvä kemiallinen depressio on hyvin ahdistava, jolloin alkoholistille syntyy pakonomainen tarve saada uusi annos päihdettä, jolla aivojen dopamiinitaso saadaan hetkellisesti kohoamaan. Tästä syntyy kierre, jossa alkoholisti kokee voimakkaasti, ettei voi elää ilman alkoholia. Tosiasiassa kaiken pahan olon syynä on alkoholi.

Alkoholin haitat näkyvät myös sosiaalisissa tilanteissa, esimerkiksi ihmissuhteissa sekä perhe- ja työelämässä.  Alkoholismiin sairastunut muuttuu sisäänpäin kääntyneeksi, sulkeutuneeksi hahmoksi, johon läheiset eivät saa aitoa tunnetason yhteyttä. Lisäksi alkoholisti alkaa käyttäytymään epärehellisesti, keinottelemaan ja harhauttamaan läheisiä ihmisiä, jotta saisi turvattua juomisen. Tästä aiheutuu aina vakavia vaurioita perhe-elämään ja muihin ihmissuhteisiin. Työelämässä ongelmat tulevat näkyviin vasta sairauden loppuvaiheessa, koska alkoholisti tekee kaikkensa, että hänen sairastumisensa ei paljastuisi juuri työpaikalla.

Alkoholi vaikuttaa aivoihin monella tavalla

Alkoholi on keskushermostoa lamauttava päihdeaine. Tämän johdosta alkoholismiin sairastunut alkaa kokemaan alkoholin ikään kuin välttämättömänä lääkeaineena, joka helpottaa hetkeksi henkistä pahaa oloa. Tosiasiassa alkoholi ei poista pahaa oloa, vaan keskushermostoa lamaavan vaikutuksen johdosta alkoholi lamaa hetkellisesti alkoholismin synnyttämiä raskaita tunnetiloja kuten ahdistusta, epätoivoa, pelkoa tai tyhjyyden tunnetta.

Alkoholi vaurioittaa pikkuaivoja, jotka säätelevät tasapainoa ja koordinaatiota. Tällöin alkoholin käyttäjän motoriikka ja päättelykyky heikentyvät sekä suorituskyky kärsii. Lisäksi muistin menetys on yleistä. 

Perinnöllinen alttius ja juominen yhdessä aiheuttavat aivoissa pysyvän riippuvuussairauden eli alkoholismin. Toisilla tämä taipumus on voimakkaampaa kuin toisilla. Alkoholi aiheuttaa perinnöllisesti alttiin aivoissa juomisen alkuvuosina poikkeuksellista mielihyvän tunnetta, jolloin käyttäjä on taipuvainen nauttimaan tästä tunteesta toistuvasti. Kun riippuvuussairaus on puhjennut ja aivojen toiminnot ovat ehdollistuneet alkoholille, alkavat kuitenkin vaikeudet. Alkoholi alkaa menettää tehoaan ilojuomana ja alkoholisti alkaa varsinkin juomisen jälkeen kokea poikkeuksellisen epämiellyttäviä tunnetiloja. Ts. entisestä ilojuomasta tulee alkoholismissa masenne. 

Alkoholin käyttö lisää useiden sairauksien riskiä

Alkoholi sisältää paljon energiaa, joka kertyy rasvakudoksena vyötärölle. Lihavuus ja alkoholi yhdessä lisäävät toistensa vaikutusta maksan rasvoittumiseen, joka saattaa johtaa maksakirroosiin. Keskivartalolihavuus yhdessä alkoholin kanssa saattaa aiheuttaa myös aineenvaihdunnan häiriöitä, kuten tyypin 2 diabetesta tai metabolista oireyhtymää. 

Alkoholinkulutus nostaa normaalia verenpainetta ja kohottaa jo koholla olevaa verenpainetta. Alkoholi vaikuttaa verenpaineeseen myös epäsuorasti lihavuuden kautta, sillä liikapaino kohottaa verenpainetta. Kohonnut verenpaine lisää esimerkiksi sepelvaltimotaudin riskiä. 

Runsas alkoholin käyttö vaikuttaa myös sydämen toimintaan. Alkoholi heikentää sydämen supistumisvireyttä ja voi vaikuttaa sen pumppaustoimintaan jo kertakäytössä. Pitkäaikainen alkoholin käyttö lisää sydämen rytmihäiriöiden, sydäninfarktin ja äkillisen sydänkuoleman vaaraa, nostaa verenpainetta sekä vaurioittaa sydänlihasta. Lisäksi krapula saattaa aiheuttaa rytmihäiriöitä sekä lisätä sydäninfarktin ja aivohalvauksen vaaraa. 

Alkoholin on todettu kasvattavan riskiä sairastua syöpään. Riski kasvaa, mitä enemmän alkoholia käyttää. Runsas alkoholin käyttö voi aiheuttaa erityisesti suun, nielun, kurkunpään ja ruokatorven syöpää sekä paksusuolen syöpää, maksasyöpää ja rintasyöpää. 

Alkoholin lukuisista terveyshaitoista huolimatta ylivoimaisesti merkittävin terveydellinen haitta on kuitenkin itse alkoholismisairaus. Alkoholismiin kuolee Suomessa vuotuisesti hieman alle 2.000 henkilöä tilastoidusti. Se on työikäisten naisten ja miesten yleisin kuolinsyy Suomessa. Lisäksi tilastoimattomia alkoholikuolemia on vielä moninkertainen määrä. Kuolinsyytä kirjattaessa hoitojärjestelmän tiedossa on vain harvoin, että henkilö sairasti alkoholismia.

Alkoholin terveyshaitoista puhuminen viekin usein keskustelun harhapolulle itse perussairaudesta eli alkoholismista. Voidaankin syystä esittää kritiikkiä, että Suomessa keskustelu ja siten myös hoidot ovat vinoutuneet enemmän alkoholismin oireisiin kuin itse perussairauteen. Tilanne on nimittäin alkoholismissa niin kuin muissakin sairauksissa, eli kun itse sairaus hoidetaan, sen oireet häviävät.

Alkoholin sosiaaliset haitat

Alkoholi vaikuttaa terveyden lisäksi myös käyttäjän sosiaalisiin suhteisiin. Jo pelkkä kertakäyttö voi altistaa onnettomuuksille ja ihmissuhdeongelmille. Alkoholismi puolestaan aiheuttaa aina vakavavia sosiaalisia ongelmia ensin perhesuhteissa ja sairauden myöhäisemmässä vaiheessa työpaikallakin. 

Alkoholistille on syntynyt pakonomainen tarve juoda ja tämä pakonomaisuus menee toistuvasti perheen edelle. Jos perheellä on suunnitelmana viettää mukava viikonloppu yhdessä, alkoholistilla on mielessä juoda salaa koko viikonloppu ja samanaikaisesti vain selviytyä jollakin tavalla aiotusta perheviikonlopusta. 

Alkoholisti kokee usein, että hänen perheenjäsenensä eivät kärsi hänen juomisesta. Tosiasiassa jo hyvin nuorikin lapsi aistii toimintahäiriön perheessä vaikka ei näkisi itse juomista. Jatkuvat riidat, kireä ilmapiiri, turvattomuuden tunne, aidon läsnäolon ja tunneyhteyden puute suhteessa vanhempaan sekä muut toimintahäiriön ilmentymät jättävät pysyvän jäljen alkoholistiperheessä kasvaneisiin lapsiin.

Jos kärsit joko omasta tai läheisesi alkoholin käytöstä, ota rohkeasti yhteyttä – me autamme sinua pääsemään eroon alkoholista.
 

Alkoholismista voi toipua

Minnesotahoito