Minnesotahoito alkoholismiin 

Auttava puhelin:
  020 121 3300

Jätä viesti meille:
 Lomake

Alkoholismi eli alkoholiriippuvuus

Alkoholismi eli alkoholiriippuvuus on sairaus, jolla on virallinen tautiluokitus (ICD-10) F10.2. 

Mitä alkoholismi on?

Alkoholismi on keskushermoston kemiallinen riippuvuussairaus. Se tarkoittaa, että alkoholistin aivojen reaktio päihdeaineeseen on laadullisesti erilainen kuin terveen verrokkihenkilön ja että mikä tahansa keskushermostoon päihdyttävästi vaikuttava aine aktivoi sairauden välittömästi. Alkoholismin virallinen tautiluokitus on F10.2 (ICD-10) eli alkoholiriippuvuus.

Alkoholismiin sisältyvä psyykkinen riippuvuus ohjaa alkoholistin usein ottamaan ensimmäisen alkoholiannoksen, jolloin kemiallinen riippuvuus aktivoituu aivoissa huolehtien siitä, että alkoholisti ottaa seuraavankin ryypyn. Ja sitä seuraavan. Kemiallinen riippuvuus aiheuttaa sen, että alkoholistilla on tarve saada lisää päihdettä. Terveellä verrokkihenkilöllä ei tapahdu näin, mikäli hän nauttii alkoholia. 

Juomista seuraavana päivänä alkoholisti ottaa usein ns. krapularyypyn torjuakseen pahaa oloa. Hyvin usein työpäivä kärvistellään krapulassa, odottaen vain kotona odottavaa krapularyyppyä. Kyllä, krapularyyppy otetaan usein vasta työpäivän jälkeen. Kun krapularyyppy on otettu, kemiallinen riippuvuus huolehtii taas uuden ryypyn tarpeesta. Kuvatusta oravanpyörästä syntyy ns. ryyppykierteitä, jossa koko elämä pyörii alkoholin ympärillä. Läheisiä pitää väistellä ja heille pitää valehdella, koska salakavalasti on käynyt niin, että alkoholista on muodostunut koko elämän keskiö.

Alkoholismi on luonteeltaan krooninen, etenevä ja parantumaton aivojen sairaus. Alkoholismista voi toipua hyvään tasapainoiseen elämään oikean hoidon avulla, mutta alkoholismista ei voi parantua.

Lue lisää alkoholismista:

Minnesotahoidosta apua alkoholismiin

Minnesotahoito oli pitkään alkoholismin määrittelyssä Yhdysvaltojen lääkäriliiton sairausmääritelmän varassa:

Alkoholismi on alkuperäinen, krooninen ja parantumaton ennenaikaiseen kuolemaan johtava sairaus, jolle on luonteenomaista kontrollikyvyn menetys.

Määritelmä on edelleen käytössä, mutta tänä päivänä alkoholismin neurobiologiset löydökset ovat niin kiistattomat, että kotimainenkin päihdelääketiede on joutunut tunnustamaan alkoholismin olevan elinikäinen aivojen sairaus. 

Kotimainen päihdelääketiede määrittelee alkoholismin/ päihderiippuvuuden tänä päivänä muun muassa seuraavasti:

  • Molekyylibiologiset tutkimukset osoittavat kiistatta alkoholismin olevan hermosolun sairaus.
  • Alkoholiriippuvuus, alkoholismi on asteittain kehittyvä elinikäinen aivojen sairaus.
  • Päihderiippuvuus on aivojen sairaus, jossa kemialliset aineet ovat sekoittaneet motivaatioita, tunteita ja muistia ohjailevan viestinnän niin, ettei riippuvainen pysty säätelemään päihteen käyttöä.
  • Kiistatta on osoitettu, että alkoholiriippuvuus on krooninen biologinen sairaus, jolla on hermostollinen perusta.
  • Päihderiippuvuus on krooninen sairaus, joka johtuu aivojen tiettyjen neuronien, hermosolujen, sopeutumisesta toistuvaan lääkeainealtistukseen.

Minnesotahoito on todistetusti toimiva alkoholismin tai muun päihderiippuvuuden hoitomuoto. Fenix-klinikat hyödyntää minnesotahoidossa tieteellisten tutkimusten uusimpia tuloksia sekä soveltaa hoitomuotoa innovatiivisella ja nykyaikaisella tavalla. Fenix-klinikoiden minnesotahoidossa otetaan huomioon myös alkoholistin läheiset. Lue lisää, miten hoidamme alkoholismia

Alkoholismista voi toipua

Minnesotahoito