Minnesotahoito alkoholismiin 

Auttava puhelin:
  020 121 3300

Jätä viesti meille:
 Lomake

Alkoholismi F10.2 – Diagnostiset kriteerit

Alkoholismi on Maailman terveysjärjestö WHO:n ylläpitämän ICD 10 –koodiston mukainen sairaus F10.2. Alkoholismi on ollut Suomessa virallisesti sairaus jo 1950 –luvulta lähtien. Vasta nyt siitä on alettu puhua ääneen.

 

F 10.2 Alkoholiriippuvuus (ICD-10)

Alkoholin käytön aiheuttama elimellinen aivo-oireyhtymä 

 

1. Voimakas halu tai pakonomainen tarve käyttää alkoholia.

2. Heikentynyt kyky hallita juomisen aloittamista, lopettamista ja käytettyjä määriä.

3. Vieroitusoireita käytön loputtua tai vähennyttyä.

4. Kyky sietää alkoholia (toleranssi) kasvanut.

5. Muut mielihyvän lähteet tai kiinnostuksen kohteet jäävät sivuun, aika menee alkoholinkäyttöön ja käytön vaikutuksista toipumiseen.

6. Alkoholinkäyttö jatkuu haitoista huolimatta.

 

Mikäli vähintään kolme edellä mainituista kohdista täytyy yhdessä vähintään kuukauden aikana, tulee henkilölle tehdä alkoholismi diagnoosi F 10.2.

Alkoholismista voi toipua

Minnesotahoito