Minnesotahoito alkoholismiin 

Auttava puhelin:
  020 121 3300

Jätä viesti meille:
 Lomake

Alkoholismin hoito

Alkoholismi on koko perheen sairaus, josta voi toipua oikean hoidon avulla

Fenix-klinikoiden minnesotahoitoon otetaan mukaan aina koko perheyhteisö.

Alkoholismi on sairaus, jota sairastava ei näe omaa tilaansa. Lähiympäristö näkee kuinka alkoholisti valehtelee taitavasti itselleen ja läheisilleen, mahdollistaen näin juomisen jatkumisen. Alkoholisti elää aina puutteellisessa todellisuudentajussa ymmärtämättä tilaansa, jonka vuoksi alkoholisti tarvitsee läheisten määrätietoisia toimenpiteitä hoitoon hakeutumisessa. 

Alkoholismi on etenevä sairaus, jolloin alkoholismia sairastava tarvitsee aina hoitoa. Hoitoa, jossa puutteellinen todellisuudentaju puhkaistaan todellisuusterapialla, jolloin alkoholismia sairastava saadaan näkemään se todellisuus, jossa hän elää. 

Pelkkä alkoholin käytön lopettaminen ei paranna alkoholistin sairautta eli alkoholismia. Jotta alkoholisti voi toipua, täytyy hänen paitsi lopettaa juominen myös raitistua alkoholismista. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa, joiden molempien pitää toteutua. Hoidossa lopetetaan juominen, mutta ennen kaikkea hoidossa aletaan hoitamaan sairautta ja raitistumaan.

Koska alkoholismi on koko perheen sairaus, minnesotahoitoon otetaan mukaan aina koko lähiyhteisö. Hoitoon sisältyvässä läheishoidossa läheiset saavat saman ymmärryksen sairauden tosiasiallisesta luonteesta kuin hoidossa olevat alkoholistit ja läheisten oma toipumisprosessi käynnistyy. Ilman läheisen sairausymmärrystä ja läheisen oman toipumisen alkamista, alkoholistin on jokseenkin mahdoton noudattaa raitista elämäntapaa kotiuduttuaan.

Alkoholismin hoitoon kehitettyä minnesotahoitoa, kutsutaan myös todellisuusterapiaksi. Siinä kaikki toimenpiteet tähtäävät siihen, että alkoholistin silmät avautuvat todellisuudelle. Hoito on rankka, mutta niin on sairauskin.

Tuloksellisen alkoholismin hoidon tehtävät voidaan jaotella kolmeen pääkohtaan, joista kaikista alkoholismia sairastava saa ymmärryksen hoidon aikana:

  1. Mitä minä sairastan - Millainen sairaus on alkoholismi?
  2. Miten sairaudesta voi toipua hyvään tasapainoiseen elämään?
  3. Ja lopulta tehdä se, mitä toipuminen sairaudesta vaatii

 

Kukaan ei voi toipua sairaudesta, ellei tiedä millaista sairautta sairastaa. Alkoholismi on paljon muutakin kuin pelkkä juomisen pakkomielle. Minnesotahoidossa alkoholistille avataan koko sairauden kuva. Alkoholismisairaus on ihmisessä erittäin lujassa. Vuosien varrella sairaus on kehittänyt kantajalleen hyvin vahvat suojamekanismit. Suojamekanismien eli kieltojen rikkoontuminen, on kuitenkin alkoholistille aina lopulta suuri helpotus ja äärimmäisen vapauttava kokemus.

Toiseksi, kun alkoholistille on tullut selväksi millaista sairautta hän sairastaa, hänelle syntyy oma motivaatio tietää, miten tästä voi päästä eroon? Mitä minun tulee tehdä, etten ajaudu samaan vanhaan takaisin? Minnesota hoito antaa alkoholistille täsmälliset askelmerkit siihen, miten alkoholismisairaudesta voi toipua. 

Kolmanneksi alkoholistille herää aito halu toipua sairaudestaan. Ketään ei voi pakottaa sairauden hoitoon, mutta Fenix-klinikoiden minnesotahoito on kehitetty siten, että toipujalla syntyy siihen aito oma halu. Tässä onnistumme erityisen hyvin ja juuri tästä johtuu Fenix-klinikoiden erinomaiset hoitotulokset.

>> Kysy lisää hoidostamme

Alkoholismista voi toipua

Minnesotahoito