Minnesotahoito alkoholismiin 

Auttava puhelin:
  020 121 3300

Jätä viesti meille:
 Lomake

Alkoholismista toipumisen vaiheet

Alkoholismista toipuminen alkaa hoitoon tulolla. Ensimmäinen ja välttämätön vaihe toipumista on oman luontaisen vastarinnan murtaminen ja avun vastaanottamiseen suostuminen. Me Fenix-klinikoilla olemme henkilökuntaa myöden kaikki ottaneet tämän ensimmäisen askeleen ja tiedämme, ettemme olisi selviytyneet ilman tätä välttämätöntä askelta.

Toipuminen alkaa sairauden ymmärtämisestä

Hoidon alkuvaiheessa saamme kattavan ymmärryksen päihdesairauden koko luonteesta. Alamme siten ymmärtämään, mitä alkoholismi ja päihderiippuvuus todellisuudessa ovat. Alkoholismin sairausluonteen sisäistäminen on tärkeä vaihe toipumista. Hoidon edetessä samaistumme muiden alkoholistien tarinoihin ja havahdumme siihen, että olemme itse sairastuneet alkoholismiin.

Kun ymmärrämme millainen sairaus alkoholismi on ja hyväksymme oman sairautemme, alamme vapautua syyllisyyden ja häpeän tunteestamme. Tämä on välttämätön toipumisen vaihe, sillä häpeän ja syyllisyyden kanssa ei voi toipua. Syyllisyyden tunteen poistuminen ei tarkoita, ettemmekö olisi vastuussa teoistamme. Emme ole vastuussa sairaudestamme, mutta olemme ehdottomassa vastuussa toipumisestamme.

Tavoitteena aito halu toipua

Hoidon myöhäisemmässä vaiheessa saamme lisää ymmärrystä sairauden seurauksista eli siitä, kuinka kokonaisvaltaisesti alkoholismi on vaikuttanut kaikkiin elämämme osa- alueisiin, koko persoonallisuuteemme, käyttäytymiseemme, ajatteluumme ja vieläpä
kaikkiin läheissuhteisiimme. Alamme siis ymmärtää päihdekäyttömme seurauksia ja ajatusmaailmamme alkaa muuttua realistiseksi.

Tästä kaikesta syntyy halu toipua ja motivaatio tehdä mitä tahansa toipuaksemme. Jatkohoidossa opetelemme elämään uutta raitista elämäntapaa yksi päivä kerrallaan. Kun olemme oivaltaneet sairauden luonteen, ymmärrämme miten siitä voi toipua. Sairauden
hoitamisesta tulee miellyttävä matka ja haluamme hoitaa sitä, koska elämä on muodostunut ennen kokemattoman mielekkääksi. Jatkohoidossa syntyy tunne siitä, että raittius on helppoa – juominen vaikeata. Tarve käyttää päihdettä on poistunut.

Omalla tavallaan alkoholismi on sairaus, joka vaatii aina määrätynlaista loppuelämän hoitoa. Monet meistä hakeutuvat AA/NA-ryhmiin ja löytävät näistä hyvän paikan raittiin elämän ylläpitämiseksi. Osa meistä hoitaa loppuelämän raittiuttaan ilman vertaistukiryhmiä, jolloin on kuitenkin joka päivä vähintään tiedostettava oma alkoholisminsa ja muistutettava itseään sen luonteesta elinikäisenä sairautena.

Jos sinäkin haluat toipua alkoholismista, ota yhteyttä. Autamme sinua aloittamaan matkan kohti uutta, mielekästä ja raitista elämää.
 

 

Alkoholismista voi toipua

Minnesotahoito