Minnesotahoito alkoholismiin 

Auttava puhelin:
  020 121 3300

Jätä viesti meille:
 Lomake

Minnesotahoito – sisältö

Fenix-klinikoiden minnesotahoito alkaa vähintään 28 vuorokauden intensiivihoitojaksolla ja jatkuu tämän jälkeen 11 kuukauden avohoitojaksolla. Hoitoon otetaan aina mukaan potilaan läheiset

Fenix-klinikoiden minnesota hoito koostuu 4 osiosta:

  • Intensiivihoitojakso väh. 28 vrk (huumeriippuvaisilla 1-3kk, jakson pituus ei vaikuta hoidon hintaan)
  • Läheisviikonloppu 3 vrk potilaan läheisille
  • Jatkohoito 11 kuukauden viikoittainen jatkohoito potilaille ja läheisille sekä 11 kuukausittaista jatkohoitokokoontumista Fenix-klinikoilla 
  • Intervallihoito raittiiseen elämäntapaan sitoutuneella potilaalla on aina oikeus eripituisiin intervallijaksoihin Fenix-klinikoiden hoitolaitoksessa täysylläpidolla ilman lisäveloitusta

Intensiivihoitojakso (28 vrk)

Hoito alkaa vähintään 28 vuorokauden mittaisella intensiivihoidolla. Huumeriippuvaisilla intensiivihoitojakso on 1 – 3 kuukautta riippuen potilaan hoidontarpeesta (pidempi hoitojakso ei vaikuta hoidon hintaan). Intensiivijakson aikana majoitutaan Fenix-klinikoiden hoitokeskuksessa, joka sijaitsee luonnonkauniilla paikalla terapeuttisissa maisemissa järven rannalla, noin 4 km Ähtärin keskustasta keskellä Suomea.

Olemme halunneet parantaa päihdehoidon saatavuutta suomessa, jonka johdosta takaamme hoitopaikan aina vielä saman päivän aikana yhteydenotosta lukien.

Hoidon alussa on lääkärintarkastus. Lääkärin tehtävänä on varmistaa potilaan soveltuvuus hoitoon sekä antaa potilaalle ohjeistus mahdollisten päihdyttävien pkv-lääkkeiden alasajoon.

Arkipäivisin päivä aloitetaan aamumietiskelyllä klo 8-9. Terapiaa on klo 9-17 välisenä aikana ja päivä päättyy klo 19-20 iltamietiskelyyn. Viikonloppujen ohjelma nivoutuu pitkälti läheishoitojaksojen ympärille.

Hoito tapahtuu ryhmäterapiassa, jota ohjaavat koulutetut minnesotapäihdeterapeutit. Kaiken keskiössä on rehellisen ja avoimen elämäntavan oppiminen. Intensiivihoidossa käsitellään ja kohdataan syvällisesti oman päihdekäytön seuraukset, joista tärkeimmät ovat juomisen vaikutukset omaan tunne-elämään sekä perhe- ja muihin ihmissuhteisiin.

Päihderiippuvaisen elämä on salaisuuksien täyteinen. Näiden salaisuuksien avaaminen ja rehellinen tarkastelu ryhmässä ovat avain toipumiseen ja raittiiseen elämään. Häpeä ja kynnys puhua poistuvat, kun ryhmän jäsenet - päihdeterapeutit mukaan lukien - ovat kaikki kokeneet saman.

Minnesotapäihdeterapeuttimme tietävät omasta kokemuksesta, millaista alkoholistin juominen todellisuudessa on ja minkälaista hoitoa toipuminen vaatii. Tätä tietämystä ei voi kokonaan opiskella, se on koettava itse. Oma kokemus päihderiippuvuudesta yhdistettynä koulutuksen kautta hankittuun ammattitaitoon onkin Fenix-klinikoiden vahvuus. Päihdeterapeuteillamme on omakohtaisen toipumiskokemuksen lisäksi aina sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutus.

Läheisviikonloppu (3 vrk)

Intensiivijakson kolmantena tai neljäntenä viikonloppuna potilaan läheiset kutsutaan läheisviikonloppun. Läheisviikonloppuun kutsutaan perheenjäseniä, sukulaisia ja ystäviä, jotka ovat kärsineet potilaan päihteiden käytöstä.

Läheisviikonloppuun osallistuvat saavat syvällisen ymmärryksen päihderiippuvuudesta koko perheen sairautena.

Päihderiippuvainen kieltää tyypillisesti päihteidenkäytön vaikutuksen läheisiinsä. Tässä hoidon osassa päihderiippuvainen saa kuitenkin kuulla vastaanottavaisesti ja avoimesti sen, miten läheinen on aidosti kokenut potilaan päihteiden käytön.

Läheisviikonlopun aikana läheiset käsittelevät omaan toipumiseensa liittyviä asioita läheisterapeutin kanssa. Läheisille annetaan työkalut tunnistaa oma oireilunsa. Fenix-klinikoiden minnesotahoidossa tarjotaan tehokas päihderiippuvuuden hoitomalli koko perheen toipumisen edistämiseksi ja perheen koossa pitämiseksi. Läheisviikonloppuun osallistuneilla on aina itsenäinen oikeus osallistua 11 kuukauden jatkohoitoon, joka sisältyy hoidon hintaan.

Läheisviikonloppu on äärimmäisen vapauttava kokemus sekä läheiselle että päihderiippuvaiselle. Päihderiippuvaisen osalta kyse on ainutkertaisesta mahdollisuudesta aloittaa läheistensä kanssa kaikki alusta ja ns. puhtaalta pöydältä. Läheiset kertovat useimmiten läheishoitojakson olleen yksi elämänsä vapauttavimmista kokemuksista, kun vuosien painolasti putoaa hartioilta. .

Jatkohoito (11 kk)

Jatkohoito alkaa intensiivijakson jälkeen. Jatkohoidossa kokoonnutaan viikoittain säännöllisesti (yhteensä 48 kertaa) paikallisissa jatkohoitoryhmissä.

Laadukkaan hoidollisen jatkumon takaamiseksi viikoittaisten jatkohoitoryhmien lisäksi on kerran kuukaudessa (11 kertaa) kaikkien potilaiden yhteinen jatkohoitokokoontuminen Fenix-klinikoiden hoitokeskuksessa.

Potilaiden lisäksi läheisviikonloppuun osallistuneilla läheisillä on aina itsenäinen oikeus osallistua kaikkiin jatkohoitotapahtumiin.

Jatkohoito on äärimmäisen tärkeä osa hoitokokonaisuutta. Jatkohoidon aikana opitaan raittiuden itsenäinen hoitaminen ja syvennetään kokonaisvaltaista eheytymistä kohti pysyvää ja laadukasta raitista elämäntapaa.

Fenix-klinikoiden minnesota hoidossa kannustetaan lisäksi potilaita (jo jatkohoidon aikana) hakeutumaan paikallisiin AA/NA –ryhmiin jäseniksi sekä läheisiä Al-Anon –ryhmiin.

Intervallihoitojaksot hoitokeskuksessa

Fenix- hoidon ehdoton vahvuus on kaikkien jatkuvasti raittiiseen elämäntapaan sitoutuneiden oikeus tulla milloin vain eripituisille intervallijaksoille Fenix-klinikoille ilman lisäveloitusta. 

Intervallioikeus on ainutlaatuinen mahdollisuus tulla aina halutessaan hoitamaan itseään Fenix-klinikoille. Kaikkia potilaita kannustetaan käyttämään aktiivisesti tätä mahdollisuuttaan.

Intervallioikeuden johdosta Fenix-klinikoiden minnesota hoito ei ole pelkkä vuoden hoitokokonaisuus, vaan haluttaessa koko elämän kestävä raittiuden kivijalka fenixläisyyden muodossa.

Alkoholismista voi toipua

Minnesotahoito