Minnesotahoito alkoholismiin 

Auttava puhelin:
  020 121 3300

Jätä viesti meille:
 Lomake

Miten alkoholin käytön lopettaminen vaikuttaa?

Alkoholismiin sairastunut ei kykene raitistumaan alkoholismista omin avuin. Harvoissa tapauksissa alkoholisti kykenee kyllä lopettamaan juomisen, mutta toipumaan alkoholismista hän ei kykene omin avuin.

Pelkkä alkoholin käytön lopettaminen ei auta alkoholistia juuri mitenkään. Monissa tapauksissa elämä saattaa muuttua sietämättömäksi sinnittelyksi päivästä toiseen, jolloin elämänlaatu ei korjaannu. Vuosienkin omatoimisen juomattomuuden jälkeen kaikki alkoholismisairauden kielteiset ahdistavat käyttäytymis- ja ajatusmallit saattavat olla jäljellä. Tämän johdosta alkoholisti tarvitsee aina hoitoa itse perussairauteensa, eli alkoholismin hoitoa. 

Jotta alkoholistin elämään palaisi elämänilo, vapaus ja mielenrauha, täytyy hänen paitsi lopettaa juominen myös raitistua alkoholismista. Nämä eivät ole yksi ja sama asia. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa, joiden molempien pitää toteutua. Hoidossa lopetetaan juominen, mutta ennen kaikkea hoidossa aletaan hoitamaan alkoholismisairautta ja raitistua siitä.

Mieli

Alkoholismisairaudessa aivojen palkitsemisjärjestelmän toimintahäiriöstä johtuen juomista seuraa aina vakava ja pitkäaikainen dopamiinitason häiriötila, joka ilmenee masennuksen kaltaisena tilana. Kyse on ns. kemiallisesta depressiosta. Kemiallinen depressio ei mene ohi normaalin krapulan tavoin muutamassa päivässä, vaan oikeastaan sitä voi parhaiten kuvata toteamalla, että alkoholistin koko elämä on muuttunut mustanpuhuvan harmaaksi, raskaaksi taakaksi, jota leimaa epätoivo ja tietynlainen elämänpelko.

Me alkoholistit saamme usein tässä kohtaa masennusdiagnoosin ja masennuslääkityksen. Masennuslääkityksestä ei tässä kohdin ole juurikaan apua, koska alkoholismin tuottama häiriötila aivoissa on sen laatuinen, että esimerkiksi dopamiinin takaisinotonestolääkitykset eivät auta. Masennuslääkityksestä ei kuitenkaan normaalissa tapauksessa ole suurempaa lääkinnällistä haittaakaan. Suurin haitta muodostuu siitä, että alkoholistin hoitopolku lähtee väärälle polulle, jolloin inhimillinen kärsimys ja alkoholismin eteneminen saavat usein vuosia jatkoaikaa. Alkoholismi ei ole psykiatrinen sairaus taikka masennuksen oire, vaan täysin itsenäinen ja erillinen sairaus – addiktiosairaus.

Kun alkoholisti lopettaa juomisen ja samanaikaisesti raitistuu alkoholismista, alkaa elämänlaatu korjaantua nopeasti. Jos yrittää vain toista edellä mainituista, alkoholistin elämänlaadussa ei tapahdu parantumista. Raittiudessa alkoholistin mieli vapautuu kokonaisvaltaisesti pakonomaisesta tarpeesta juoda. Tilalle tulee mielenrauha, elämänilo ja laadukas uusi elämä. Raitistunut alkoholisti kuvaa tunnekokemustaan sanoilla, vapaus ja uusi elämä.

Keho

Alkoholin runsas käyttö altistaa useille eri terveysongelmille ja sairauksille. Kun käytön lopettaa, keho myös useimmiten palautuu alkoholinkäytön aiheuttamista ongelmista melko hyvin. Useat huomaavat hyvinkin nopeasti alkoholin käytön lopettamisen vaikuttavan positiivisesti myös ulkoiseen olemukseen: iho kirkastuu, turvotus laskee ja punoitus vähenee.

Alkoholi sisältää runsaasti kaloreita ja altistaa esimerkiksi kakkostyypin diabetekselle sekä muille terveyshaitoille. Alkoholin kulutuksen lopettaminen auttaa siis painonhallinnassa ja täten vähentää eri sairauksien riskiä – mukaan lukien vaarallisten maksasairauksien. 

Alkoholin käytön lopettaminen myös mm. laskee verenpainetta, vähentää sydämeen kohdistuvaa rasitusta, vähentää merkittävästi syöpäriskiä, parantaa hedelmällisyyttä sekä pidentää elinikää.

Sosiaaliset suhteet

Alkoholistiin itseensä kohdistuvien vaikutusten lisäksi alkoholinkäyttö vaikuttaa myös käyttäjän lähipiiriin. Riippuvuuden seurauksena alkoholistin läheiset ihmissuhteet kärsivät aina. Alkoholismissa perheenjäsenten oireilu alkaa ensimmäisenä ja sairauden edetessä se alkaa vaikuttamaan muihin ihmissuhteisiin. Sairauden myöhäisessä vaiheessa alkoholismin merkit alkavat näkyä työpaikalla, jolloin edessä on työpaikan menetys.  Perheen ja työpaikan menetyksen jälkeen alkavat pitkät ryyppyputket ja jyrkkä alamäki.

Alkoholismista raitistumiseen sisältyy myös sosiaalisten suhteiden korjaantuminen. Raittiissa elämäntavassa läheisten luottamus alkoholistiin rakentuu uudelleen ja alkoholisti elää läheisiään kunnioittaen ja kantaen vastuunsa sairaudestaan tiedostaen, mitä oma sairaus on sosiaalisille suhteille aiheuttanut. 
Raitis alkoholisti ei kuitenkaan elä syyllisyydessä menneisyydestään, vaan vain tiedostaen sairautensa ja sen seuraukset. Kun alkoholisti tiedostaa sairautensa ja sen, että alkoholisti ei ole koskaan vastuussa sairastumisestaan, hän voi elää täydellisessä vapaudessa syyllisyyden tunteesta. Alkoholisti ei ole vastuussa omasta sairastumisestaan, mutta omasta toipumisestaan hän on täydessä vastuussa.

Raitis alkoholisti elää elämäntäyteistä vapaata elämää yhdessä läheistensä kanssa elämästä nauttien. On erittäin tyypillistä, että jo hajonnut taikka hajoamassa oleva perhe eheytyy hoidon läheisviikonlopun jälkeen ja yhteiselo jatkuu saman katon alla. Vastuu sairauden uusiutumisesta on kuitenkin alkoholistilla itsellään ja vastuu on suuri. Takaisin vaivalla rakennettu uusi luottamus menetetään yhdellä ryypyllä ja tällöin se menetetään usein lopullisesti.

Alkoholismista raitistuminen vaikuttaa siis hyvin kokonaisvaltaisesti niin omaan kuin perheenjäsenten hyvinvointiin, terveyteen ja koko elämänlaatuun. Jos juominen ahdistaa ja koet, että elämäsi on muodostunut edellä kuvatun kaltaiseksi, ota yhteyttä – me autamme sinua pääsemään eroon alkoholismista.
 

Alkoholismista voi toipua

Minnesotahoito