Minnesotahoito alkoholismiin 

Auttava puhelin:
  020 121 3300

Jätä viesti meille:
 Lomake

Päihderiippuvuus

Alkoholisti on päihderiippuvainen. Päihderiippuvuus on krooninen, parantumaton ja etenevä aivojen sairaus. Päihderiippuvuudesta ei voi parantua, mutta siitä voi toipua hyvään elämään oikean hoidon avulla

Alkoholismi on suppeampi käsite kuin päihderiippuvuus, mutta se on yksi päihderiippuvuuden muoto. Päihderiippuvuudessa voi olla kyse muihinkin päihteisiin kuin alkoholiin kohdistuvasta riippuvuudesta. Sinänsä eron tekeminen alkoholismin ja päihderiippuvuuden välillä on tarpeetonta, koska sairaus on sama. 

Alkoholisti on päihderiippuvainen ja molemmat sairastavat päihderiippuvuutta. Käytetyllä päihteellä ei ole sairauden kannalta merkitystä, sillä addiktiosairauden ydin on aina sama.  Ydin on häpeän, syyllisyyden ja paljastumisen pelon tunteissa. Näiden ympärille addiktiosairaus kehittää erilaisia suojamekanismeja (kieltomekanismi), joiden turvin päihderiippuvainen voi jatkaa haitallista toimintoaan.

Moni alkoholisti on joko tietoisesti tai tietämättään sekakäyttäjä, jolloin on aiheellisempaa puhua yleisesti päihderiippuvuudesta. Alkoholismin oireisiin määrätään edelleen tänä päivänä päihdyttäviä lääkeaineita, vaikka tietoisuus alkoholismisairauden luonteesta on lisääntynyt.

Päihderiippuvuus ilmenee pakonomaisena tarpeena käyttää päihteitä ja päihteiden käyttöä leimaa heikentynyt kyky kontrolloida päihteiden käytön aloittamista, määrää ja siihen kuluvaa aikaa. Heikentynyt kontrollikyky koskee myös elämänhallintaa yleisesti. Päihderiippuvainen syyllistyy helposti rattijuopumukseen, pinnaa töistä valehdellen syyn ja omat suunnitelmat kariutuvat usein muutoinkin.

Edellä kuvatusta seuraa tunne-elämän tasolla häpeää, syyllisyyttä ja paljastumisen pelkoa. Nämä kielteiset tunnetilat muodostuvat päihderiippuvaiselle niin sietämättömiksi, että mieli alkaa suojautua näiltä kieltomekanismin avulla. Kieltomekanismi johdosta päihderiippuvuus on itsensä kieltävä sairaus. Päihderiippuvainen kieltää sairastavansa mitään, puolustelee päihteiden käyttöään pitäen sitä täysin normaalina ja käyttäytyy uhmakkaasti, jos päihteiden käyttöön puututaan. Asiasta puhuminen on arka aihe.  

Kiellon avulla päihderiippuvainen kykenee jatkamaan päihteiden käyttöään pitäen sitä edelleen normaalina, mutta jonka epänormaali luonne on läheisille käynyt jo aikaa sitten selväksi. Kiellon avulla päihderiippuvainen on sokea omalle tilalleen ja ajautuu vääjäämättä sairauden myöhäiseen vaiheeseen, ellei läheiset puutu päihderiippuvuuteen jämäkästi. 

Fenix-klinikoiden minnesota hoito soveltuu kaikille päihderiippuvaisille. Hoito ja sairaus ovat samat riippumatta käytetystä päihteestä.

Alkoholismista voi toipua

Minnesotahoito