Minnesotahoito alkoholismiin 

Auttava puhelin:
  020 121 3300

Jätä viesti meille:
 Lomake

Yksi riippuvuuden muoto on päideriippuvuus

Riippuvuussairaudet jaetaan aineriippuvuuksiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin. Päihderiippuvuus on aineriippuvuus ja se on luonteeltaan aivojen kemiallinen riippuvuussairaus. Peliriippuvuus ja läheisriippuvuus ovat toiminnallisia riippuvuuksia.

Riipuvuussairauksille eli addiktioille on tunnusomaista pakonomainen käyttäytyminen ja kontrollikyvyn menetys. Tunne-elämän tasolla häpeä, syyllisyys ja paljastumisen pelko ovat keskeisiä nimittäjiä.  Addiktiosairautta ei tule sekoittaa nykypäivänä arkikielessä kevyesti ja väärinkäytettyyn riippuvuus sanaan. Ihminen on riippuvainen monesta eri asiasta kuten syömisestä, hengittämisestä jne. riippuvuuden olematta tällöin kuitenkaan riippuvuussairaus. Addiktio ei ole koskaan ihmisen itsensä hallittavissa ja on siksi juuri sairaus. Sairaus vaatii aina hoitoa.

Addiktiosairaus tuottaa aina äärimmäisen vakavia seurauksia sairastuneen omalle ja läheisten tunne-elämälle. Addiktiosairaudesta seuraa vakavia toimintahäiriöitä perheeseen, toisin kuin esimerkiksi tupakoinnista, joka ei aiheuta - vaikka aineriippuvuus onkin.

Riippuvuussairaudelle on ominaista sen vaikutukset sairastuneen persoonallisuuteen. Riippuvuussairaan läheiset kokevat ikään kuin olisi kaksi eri persoonallisuutta. ”En tunne enää häntä”, ”hän on muuttunut joksikin muuksi ” – ovat tyypillisiä huomioita riippuvuussairaan läheisiltä. Tämä ei tarkoita, että esimerkiksi alkoholisti olisi muuttunut joksikin muuksi, kun hän on humalassa. Jokainen muuttuu hieman ollessaan humalassa. Riippuvuussairaudessa kyse on todellakin syvemmästä persoonallisuuden muutoksesta, joka ilmenee myös silloin kuin alkoholisti ei ole juonut. 

Kaikille addiktiosairauksille on tunnusomaista se, että oman minuuden rinnalle kehittyy ns. riippuvuuspersoonallisuus. Tämä on se persoonallisuuden puoli, jota läheiset eivät tunne. Riippuvuussairas on muuttunut joksikin muuksi. Jatkuva syyllisyyden ja häpeän tunne pakottavat mielen luomaan suojamekanismeja (kieltoja) selviytyäkseen. Riippuvuuspersoonallisuus on usein tunnekylmä, itsekeskeinen, aina oikeassa oleva, kaikkivoipa oman elämänsä mestari. Samalla kuin oma minuus saattaa olla tunneherkkä, välittävä, rakastava, huolehtiva ja kiltti ihminen. Sairaus tekee identiteetistä vastakohdan. 

Tässä vastakohtien sekasortoisessa logiikassa läheinen sairastuu myös. Hän ei kykene omassa persoonallisuudessaan käsittämään ilmiön sairausluonnetta, vaan alkaa itse sairaalla tavalla sopeuttamaan itseään sen olemassaoloon.  

Päihderiippuvuus

Alkoholisti on päihderiippuvainen. Päihderiippuvuus on krooninen, parantumaton ja etenevä aivojen sairaus. Päihderiippuvuudesta ei voi parantua, mutta siitä voi toipua hyvään elämään oikean hoidon avulla.

Alkoholismi on suppeampi käsite kuin päihderiippuvuus, mutta se on yksi päihderiippuvuuden muoto. Päihderiippuvuudessa voi olla kyse muihinkin päihteisiin kuin alkoholiin kohdistuvasta riippuvuudesta. Sinänsä eron tekeminen alkoholismin ja päihderiippuvuuden välillä on tarpeetonta, koska sairaus on sama. 

Alkoholisti on päihderiippuvainen ja molemmat sairastavat päihderiippuvuutta. Käytetyllä päihteellä ei ole sairauden kannalta merkitystä, sillä addiktiosairauden ydin on aina sama.  Ydin on häpeän, syyllisyyden ja paljastumisen pelon tunteissa. Näiden ympärille addiktiosairaus kehittää erilaisia suojamekanismeja (kieltomekanismi), joiden turvin päihderiippuvainen voi jatkaa haitallista toimintoaan. Moni alkoholisti on joko tietoisesti tai tietämättään sekakäyttäjä, jolloin on aiheellisempaa puhua yleisesti päihderiippuvuudesta. Alkoholismin oireisiin määrätään edelleen tänä päivänä päihdyttäviä lääkeaineita, vaikka tietoisuus alkoholismisairauden luonteesta on lisääntynyt.

Miten päihderiippuvuus ilmenee?

Päihderiippuvuus ilmenee pakonomaisena tarpeena käyttää päihteitä ja päihteiden käyttöä leimaa heikentynyt kyky kontrolloida päihteiden käytön aloittamista, määrää ja siihen kuluvaa aikaa. Heikentynyt kontrollikyky koskee myös elämänhallintaa yleisesti. Päihderiippuvainen syyllistyy helposti rattijuopumukseen, pinnaa töistä valehdellen syyn ja omat suunnitelmat kariutuvat usein muutoinkin.

Osa päihderiippuvuutta on sairauden kieltäminen

Edellä kuvatusta seuraa tunne-elämän tasolla häpeää, syyllisyyttä ja paljastumisen pelkoa. Nämä kielteiset tunnetilat muodostuvat päihderiippuvaiselle niin sietämättömiksi, että mieli alkaa suojautua näiltä kieltomekanismin avulla. Kieltomekanismi johdosta päihderiippuvuus on itsensä kieltävä sairaus. Päihderiippuvainen kieltää sairastavansa mitään, puolustelee päihteiden käyttöään pitäen sitä täysin normaalina ja käyttäytyy uhmakkaasti, jos päihteiden käyttöön puututaan. Asiasta puhuminen on arka aihe.  

Kiellon avulla päihderiippuvainen kykenee jatkamaan päihteiden käyttöään pitäen sitä edelleen normaalina, mutta jonka epänormaali luonne on läheisille käynyt jo aikaa sitten selväksi. Kiellon avulla päihderiippuvainen on sokea omalle tilalleen ja ajautuu vääjäämättä sairauden myöhäiseen vaiheeseen, ellei läheiset puutu päihderiippuvuuteen jämäkästi. 

Päihderiippuvuuden hoito

Fenix-klinikoiden minnesotahoito soveltuu kaikille päihderiippuvaisille. Hoito ja sairaus ovat samat riippumatta käytetystä päihteestä. Lue lisää, miten hoidamme päihderiippuvuuksia.
 

Alkoholismista voi toipua

Minnesotahoito