Minnesotahoito alkoholismiin 

Auttava puhelin:
  020 121 3300

Jätä viesti meille:
 Lomake

Riippuvuus

Riippuvuussairaudet jaetaan aineriippuvuuksiin ja toiminnallisiin riippuvuuksiin

Päihderiippuvuus on aineriippuvuus ja se on luonteeltaan aivojen kemiallinen riippuvuussairaus. Peliriippuvuus ja läheisriippuvuus (codependency) ovat toiminnallisia riippuvuuksia.

Riipuvuussairauksille eli addiktioille on tunnusomaista pakonomainen käyttäytyminen ja kontrollikyvyn menetys. Tunne-elämän tasolla häpeä, syyllisyys ja paljastumisen pelko ovat keskeisiä nimittäjiä.  Addiktiosairautta ei tule sekoittaa nykypäivänä arkikielessä kevyesti ja väärinkäytettyyn riippuvuus sanaan. Ihminen on riippuvainen monesta eri asiasta kuten syömisestä, hengittämisestä jne. riippuvuuden olematta tällöin kuitenkaan riippuvuussairaus. Addiktio ei ole koskaan ihmisen itsensä hallittavissa ja on siksi juuri sairaus. Sairaus vaatii aina hoitoa.

Addiktiosairaus tuottaa aina äärimmäisen vakavia seurauksia sairastuneen omalle ja läheisten tunne-elämälle. Addiktiosairaudesta seuraa vakavia toimintahäiriöitä perheeseen, toisin kuin esimerkiksi tupakoinnista, joka ei aiheuta - vaikka aineriippuvuus onkin.

Riippuvuussairaudelle on ominaista sen vaikutukset sairastuneen persoonallisuuteen. Riippuvuussairaan läheiset kokevat ikään kuin olisi kaksi eri persoonallisuutta. ”En tunne enää häntä”, ”hän on muuttunut joksikin muuksi ” – ovat tyypillisiä huomioita riippuvuussairaan läheisiltä. Tämä ei tarkoita, että esimerkiksi alkoholisti olisi muuttunut joksikin muuksi, kun hän on humalassa. Jokainen muuttuu hieman ollessaan humalassa. Riippuvuussairaudessa kyse on todellakin syvemmästä persoonallisuuden muutoksesta, joka ilmenee myös silloin kuin alkoholisti ei ole juonut. 

Kaikille addiktiosairauksille on tunnusomaista se, että oman minuuden rinnalle kehittyy ns. riippuvuuspersoonallisuus. Tämä on se persoonallisuuden puoli, jota läheiset eivät tunne. Riippuvuussairas on muuttunut joksikin muuksi. Jatkuva syyllisyyden ja häpeän tunne pakottavat mielen luomaan suojamekanismeja (kieltoja) selviytyäkseen. Riippuvuuspersoonallisuus on usein tunnekylmä, itsekeskeinen, aina oikeassa oleva, kaikkivoipa oman elämänsä mestari. Samalla kuin oma minuus saattaa olla tunneherkkä, välittävä, rakastava, huolehtiva ja kiltti ihminen. Sairaus tekee identiteetistä vastakohdan. 

Tässä vastakohtien sekasortoisessa logiikassa läheinen sairastuu myös. Hän ei kykene omassa persoonallisuudessaan käsittämään ilmiön sairausluonnetta, vaan alkaa itse sairaalla tavalla sopeuttamaan itseään sen olemassaoloon.  

Alkoholismista voi toipua

Minnesotahoito